• Girls: I love Robert Downey Jr.
  • Boys: I love Robert Downey Jr.
  • Jude Law: I love Robert Downey Jr.
  • Joss Whedon: I love Robert Downey Jr.
  • Chris Evans: I fucking love Robert Downey Jr.
  • Johnny Depp: I love Bob Downey.
  • Susan Downey: I love Robert Downey Jr.
  • World: I love Robert Downey Jr.
  • Robert Downey Jr: I love Tony Stark.... and cats...